bild1.jpg
bild3.jpg
bild2.jpg

Välkommen till Jakt-och Fiskesamerna!

Debattartikel på SVT Opinion

Oscar Sedholm, ledamot för Jakt- och Fiskesamerna i Sametinget har skrivit en debattartikel ”Jojken bortom strålkastarnas sken” om den viktiga innebörden av Jon Henrik Fjellgrens deltagande i Melodifestivalen och kopplingen till utvecklingen av samiska frågor. Artikeln kan du läsa på http://www.svt.se/opinion/article2754834.svt

2015-03-14


Möter ministern med anledning av samiska språk

Sametingets språknämndsordförande Josefina Lundgren Skerk, Jakt- och Fiskesamerna, träffade sameminister Alice Bah Kunhke tillsammans med en delegation från Sametinget och överlämnade årets lägesrapport för de samiska språken. En intervju med anledning av detta kan höras och läsas här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6112791 under rubriken "Sametinget slår larm om samiska språken".Tack för årsmötet!

Ordförande Håkan Jonsson och styrelsen tackar för ett trevligt årsmöte med goda diskussioner!


2015-03-01

Kallelse till årsmöte 2015

Till medlemmarna i Jakt –och Fiskesamerna


Plats: Scandic city, Östersund

Tid: 28 februari 12.00- avslut 1 mars 13.00

Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Program


Lördag     

12.00 samling med gemensam lunch    

13.00 årsmötesförhandlingar

15.00 kaffe

18.00 middag


Söndag          

09.00 fortsatta årsmötesförhandlingar
12.00 avslutning med lunchVi vill ha Din anmälan senast den 21 februari (OBS förlängd anmälningstid!) för att vi ska kunna boka boende.

Anmälan till Mona Persson telefon 0761108761


Samåkning ja tack.

 

Välkomna!

 

Styrelsen   
Plenum i Sundsvall

Sametinget sammanträder idag till och med torsdag, 17-19 februari 2015, i Sundsvall.

Viktiga frågor på detta plenum är bland annat förslaget till framtida samepolitik, om fördelningen och utvecklingen av de samiska rättigheterna, samt budget. Från Jakt- och Fiskesamerna närvarar ledamöterna Håkan Jonsson, Josefina Skerk, Veronica Håkansson, Sten Välitalo, Sofia Mörtlund, Peter Holmkvist, Mona Persson, Signar Holmström och Agneta Rimpi. Några av dessa är ersättare för ordinarie ledamöter som inte kunnat närvara.


Plenum livesänds på oddasat.se, följ oss gärna! Ni kan se mötet genom att klicka på länken: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=60947562015-02-17

Ordförande träffar minister

Håkan Jonsson träffar sameminister Alice Bah Kuhnke i Jokkmokk 5-6 februari i Jokkmokk. Bland de frågor som lyfts är Sametingets framtida samepolitik, regeringens och Sametingets konsultationsordning och Sametingets ekonomi.2015-02-10

Framtida samepolitik

Sametingets styrelse har beslutat att inleda ett nytt arbete som har benämningen framtida samepolitik. Ett mål från Jakt-och Fiskesamerna med arbetet är att Sametinget under 2016 ska kunna presentera ett förslag på en samelag till regeringen. Direktiv ska fastställas på plenum i Sundsvall v 8 2015.

Från förslaget till styrelsen:
Sametinget bör initiera ett arbete med mål att beskriva hur den samiska bruksrätten konkret får utövas, det område där den gäller och vem som ska förvalta den. Ett grundläggande syfte med arbetet är att ge förslag på implementering av FN:s urfolksdeklaration och nordisk samekonvention i svensk lagstiftning.

Arbetet ska genomföras av en expertgrupp, i nära samarbete med alla sametingspartier. I arbetet ska en sekreterare, engageras under perioden. Redovisning av arbetet ska ske vid varje plenum. Arbetet som ska inledas under 2015, ska vara slutfört senast 2016.

Preliminär tidsplan:

2015-01-21 En plan för styrelsen presenteras

2015-02-18--20 Plenum entledigar tidigare utsedd kommitté (Samisk rätt till land och vatten) och beslutar om att styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv till arbetet med Sametingets framtida samepolitik.

2015-05-27 Plenum beslutar direktiven till arbetet.

2016-06-01 Ett förslag till ny framtida samepolitik remissas till samiska organisationer.

2016-10-05 Sametinget presenterar förslag till en ny framtida samepolitik.


2015-02-10

Näringspolitiska och rennäringspolitiska programmen nu ute på remiss.

Såväl rennäringspolitiska som näringspolitiska programmen är nu ute på remissrunda och du hittar dem här, Näringspolitiska handlingsprogrammet (pdf) respektive Rennäringspolitiska handlingsprogrammet (pdf).

Ha gärna synpunkter och hör av dig till Håkan Jonsson hakanklomma@hotmail.com eller info@jaktochfiskesamerna.se

Remissvaren ska vara inne senast 30 juni vilket innebär att vi måste ha dina synpunkter någon tid innan.

2013-06-12Läs Oskar Sedholms krönika i PT

Den går under namnet "Straffa inte samerna för statens felsteg" och du hittar den på länken:
http://www.pitea-tidningen.se/opinion/ledarkronikor/straffa-inte-samerna-for-statens-felsteg-7703073-default.aspx

2013-06-12


Jakt- och Fiskesamerna representerade på urfolkskonferensen i Alta

Håkan Jonsson och Josefina Skerk representerar Jakt- och Fiskesamerna på den stora urfolkskonferensen i Alta. 600 personer som representerar urfolk är samlade från hela världen och agendan är att förbereda FN:s urfolkskongress i New York i september nästa år!
Läs mer på wcip2014.org/ och du kan även se konferensen livestreamas.

2012-06-12


Jakt- och fiskesamerna går stärkta ur valet!

Jag vill börja med att tacka alla som röstat på oss och alla de som jobbat hårt inom partiet för att vi skulle lyckas med vårt fantastiskt resultat. Det är väl få som missat att vi tagit ytterligare 2 mandat i sametingsvalet! Vi har i och med det 9 mandat och är därmed sametingets största parti!
 
Våra ledamöter är:
Josefina Skerk, Hörnefors
Mona Persson, Arjeplog
Veronika Håkansson, Storuman
Karin Mannela, Tromsø
Sofia Mörtlund, Umeå
Håkan Jonsson, Sorsele
Hilding Andersson, Tjärnberg
Oskar Sedholm, Umeå
Sten Wälitalo, Jukkasjärvi
 
Första ersättare är:
Agneta Rimpi

Nu börjar arbetet med att omsätta vår politik i praktiken. Välkommen med i det arbetet.

Håkan Jonsson
partiordförande

2013-06-10


Telefonväkteri

Som ett led i valrörelsen håller Jakt- och Fiskesamerna ett eget telefonväkteri där Du som väljare kan ringa in och ställa dina frågor.

Vi fortsätter med att ha telefonerna öppna under onsdag-fredag kväll (15/5 - 17/5) under tiden klockan 18.00-19.00 och där du får prata med företrädare för partiet.
  •  onsdag 15 maj klockan 18.00-19.00

kan du ringa Håkan Jonsson på 070-372 10 10
------------------------------------------------------------------------

  • torsdag 16 maj klockan 18.00-19.00
  • fredag 17 maj klockan 18.00-19.00
kan du ringa Jan-Åke Olofsson på 070-226 3336 och särskilt fråga om språk, utbildning och kommunikation. Jan-Åke sitter i Sameskolstyrelsen och i Sametingets språknämnd och är också starkt engagerad i glesbygdsfrågor, särskilt med fokus på fungerande telefoni och datakommunikation.2013-05-14SVT och språkpolisen

Sameradion och same TV fortsätter att angripa Jakt-och fiskesamerna!

Inför förra valet klippte de sönder ett TV-inslag så att det förlöjligade Håkan Jonsson! Ansvarig för klippningen och sändningen var Anna Karin Nia. Till och med den som filmade reportaget var med och anmälde programmet till radionämnden. I år igen fortsatte Anna Karin med förföljelsen genom att i TV-sändningen som gick ut under förra söndagen, totalt såga Jakt- och Fiskesamernas kalender! 
 
En närmare granskning har visat att hon har fel! Men oavsett något stavfel så är uttalen rätt och nu undrar man om någon överhuvudtaget vågar tala eller skriva samiska i framtiden.

2013-05-07


Kommande valdebatter

Debatt inför valet i Helsingborg på Dunkers kulturhus 12 maj kl 11.00!
Jakt- och fiskesamerna företräds av Agneta Rimpi

Debatt inför valet i Övre Soppero 8 maj!
Jakt- och fiskesamerna företräds av Karin Mannela.
 
2013-05-08


Slutdebatt i SVT
I söndag var det slutdebatt i SVT med efterföljande telefonväkteri. Om du missade det eller vill höra det igen hittar du det och mycket annat på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3387&artikel=5525335

2013-05-06


Årets kalender 2013 - känd från radio och TV.

Jakt -och Fiskesamerna är Sametingets största parti - så naturligtvis är vi även många i partiorganisationen som jobbar, och vi jobbar ideellt. Vi är flera som bidragit till kalenderns tillkomst och innehåll och vi har frågat andra, människor som jobbar professionellt med samiskan och vi har konsulterat åtskilliga ordböcker och andra läromedel. Ändå blev det fel och brister.

Tack till er alla som hjälpt oss. Vi är stolta över vår kalender och många har lagt ner mycket tid på den. Den var aldrig tänkt som ett lexikon utan som inspiration och språklig stimulans. Det har vi också skrivit på förstasidan till kalendern.

Vi har en liten upplaga kvar som kan beställas mot portokostnaden (12 kr) från Jakt -och Fiskesamerna, Strandvägen 36, 926 60 Sorsele eller info@jaktochfiskesamerna.se

2013-05-05


JoF uppmärksammar brister i glesbygdstelefonin....


... i Västerbottens Folkblad
Jakt- och Fiskesamerna uppmärksammar de stora bristerna i glesbygdens telekommunikationer. Läs artikeln i Västerbottens Folkblad i sin helhet här: Artikel i VF

... i Kaliber i P1
Lyssna också på P1:s utmärkta reportage om nedmonteringen av det fasta nätet och den dåliga mobiltelefontäckningen:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/169639?programid=1316

... på Post- och Telestyrelsens Blogg
Passa på att läsa inläggen på tillsynsmyndighetens egen blogg och då särskilt  Jakt- och Fiskesamernas Jan-Åke Olofssons inlägg. Du finner den på följande länk: http://blogg.pts.se/blog/2013/03/21/har-vi-bra-eller-dalig-mobiltackning-sverige/.
Skriv gärna egna kommentarer för att sätta tryck på PTS i frågan om glesbygdens rätt till moderna telekommunikationer.

2013-05-02


Jakt- och Fiskesamernas valprogram

Alla samers lika rätt är vårt mål och en röst på Jakt- och
Fiskesamerna är en röst för jämlikhet, demokrati och
rättvisa!
Kan vi uppnå detta?
Klicka på valprogrammet och läs hur vi vill uppnå det: Valprogram

2013-04-25

Håkan i Sameradions partiledarintervju

Lyssna på Håkan i Sameradions partiledarutfrågning och läs vad lyssnarna ville chatta med Håkan om:
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3387&artikel=5515606

2013-04-25

Inte så många men röstsugna samer i Blekinge

Lyssna på reportaget P4 Blekinge gjort om sametingsvalet! Sameradion har redigerat om det men här kommer orginalet..jämför gärna..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5491003


Jakt- och Fiskesamernas vice ordförande, Josefina L Skerk, skidar till Nordpolen.


Så här skriver Josefina om sin spännande resa:
"I'm getting my 15 minutes of fame! Måndag 25 mars 06.45-07.00 är jag med i Gomorron Sverige på SVT1 och pratar om Nordpolsresan: oljeborrning i Arktis, isbjörnar och att kissa i -35 på ett fruset hav. Eller, kanske inte det sista. Kanske mera varför detta är viktigt för det samiska folket, och för folk i allmänhet. Men i alla fall, roligt är det!"

1 april  åker Josefina iväg och vi hoppas att hon är hemma igen 17 april.

Du kan se inslaget på (06.48)  http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-program/25-3-06-25?autostart=true

Hör också intervjun i P4 Västerbotten:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5485972Jakt- och Fiskesamerna på Nordpolen?!
2013-03-25

Umesamisk språkmotion

”Alla samers lika rätt” är det centrala budskapet i Jakt- och Fiskesamernas politik. Detta gäller i allra högsta grad språket. Språket är djupt förknippat med ens identitet som same och därför är det en självklarhet att alla ska ges förutsättningar att använda sitt samiska språk. För de som förlorat sitt språk är det likaså en självklarhet att kunna återta sitt modersmål genom en väl fungerande revitalisering. Särskilt stöd för att hjälpa de akut hotade varieterarna ume- och pitesamiskan är nödvändigt liksom att detta arbete måste göras utifrån de berörda samernas egna önskemål.  Ett exempel på konkreta åtgärder som Jakt- och Fiskesamerna är beredda att vidta efter valet är att motionera om och stödja ett godkännande av det umesamiska skriftspråket fullt ut.

För dig som tycker att allas rätt till sitt språk är viktigt är Jakt- och Fiskesamerna det naturliga valet den 19 maj.


2013-03-18


Ungdomsrådets valfilm

Länken till Ungdomsrådets valfilm hittar du här:
http://www.youtube.com/watch?v=XoN6Cec0l-U&feature=player_embedded

2013-03-18

Vallistor

Jakt- och Fiskesamerna kommer att gå till val med fyra listor där de tio första namnen på varje lista är:

Blandade listan
Håkan Jonsson, Sorsele
Josefina Lundgren Skerk, Hörnefors
Veronika Håkansson, Storuman
Sten Wälitalo, Jukkasjärvi

Karin Mannela, Karesuando
Oscar Pettersson, Umeå

Mona Persson, Arjeplog
Sofia Mörtlund, Umeå
Hilding Andersso, Tjärnberg
Agneta Rimpi, Borås

Listan unga och nya
Josefina Lundgren Skerk, Hörnefors
Oscar Pettersson, Umeå
Sofia Mörtlund, Umeå
Agneta Rimpi, Borås
Jonas Jonsson, Sorsele
Karin Mannela, Karesuando
Jon Rubertsson, Gardsjönäs
Birgitta Pounu, Kiruna
Jan-Åke Olofsson, Umeå
Gunhild Jakobsson, Vilhelmina

 

Listan syd plus ålder
Håkan Jonsson, Sorsele
Josefina Lundgren Skerk, Hörnefors
Veronika Håkansson, Storuman
Oscar Pettersson, Umeå
Sofia Mörtlund, Umeå
Agneta Rimpi, Borås
Jan-Åke Olofsson, Umeå
Signar Holmqvist, Östersund
Gunhild Jakobsson, Vilhelmina
Ulla Alvarsson, Östersund

Lista Norrbotten
Mona Persson, Arjeplog
Sten Wälitalo, Jukkasjärvi
Karin Mannela, Karesuando
Peter Holmqvist, Jokkmokk
Birgitta Pounu, Kiruna
Rolf Ohlsson, Arjeplog
Hilding Andersson, Tjärnberg
Viv-Anne Lestander, Rio
Per-Erik Grundström, Arjeplog
Torbjörn Riktig, Piteå

2013-03-17

Årsmöte 2013

Jakt- och Fiskesamerna höll årsmöte  i Jokkmokk. 

Årsmötet, som var förlagt till Jokkmokk helgen 2-3 mars, präglades av stor optimism inför framtiden och det stundande sametingsvalet.
Håkan Jonsson omvaldes enhälligt till att fortsatt leda partiet.

Mötet antog också en valplattform som kan sammanfattas i rubrikerna Jämlikhet, Demokrati och Rättvisa under den gemensamma parollen "De samiska rättigheterna till alla samer".

2013-03-15


2013-års kalender ute nu!

Jakt- och Fiskesamernas språkkalender på väg till alla i röstlängden!
 
Totalt skickas mer än 8000 exemplar ut och målet är att stimulera till ökad användning av samiskan. Den innehåller vanliga ord och fraser på fyra olika varieteter, nord- lule- ume- och sydsamiska.2013-02-19


Plenum i Tärna 29-31 maj 2012

Sametinget har haft upp frågan om arbetet som ska fokusera på rätten till land och vatten. Tidigare kallad Siidajuogos.

Plenum kunde inte enas om direktiv utan ärendet återremitterades till styrelsen. Med all tydlighet kan man konstatera att övriga partier inte är speciellt intresserade av att komma framåt i frågan.

Naturligtvis vill man inte riskera att måsta visa sitt rätta ansikte då det gäller rättigheter för de samer som står utanför dagens samebyar.

Parallellt med detta pågår förhandlingar om Nordisk samekonvention. Denna konvention behandlar bland annat mark och vattenfrågor vilket innebär att den är oerhört viktig även för Sametingets arbete med de rättsliga frågorna som rör mark och vatten.

Plenum beslutade emellertid, efter ett förslag från Jakt- och fiskesamerna att alla i styrelsen, alla partiledare samt de tidigare av sametinget utsedda förhandlare, Sara Larsson och Lars-Anders Baer ska träffas under hösten. Mötet ska ligga till grund för sametingets fortsatta konventionsarbete.


2012-05-31
Jakt- och Fiskesamerna kallar till ordinarie årsmöte 2015 Tid: Start 28 februari 12.00- avslut 1 mars 13.00 Var: Scandic city, Östersund Vad: Föredragningslista enligt stadgar Vi bjuder medlemmar på lunch både på lördag och söndag samt middag lördagskväll. Vi bjuder även på boende på hotellet natten mellan lördag och söndag. Anmälan till Mona Persson 076-110 87 61, senast 16 februari 2015 Alla är varmt välkomna Styrelsen

Stycke 26

Stycke 31

2015-03-16